Skip to content

Missie en visie

Missie

Stichting Vocalsz wil actief bijdragen aan een bloeiende en inclusieve culturele sector, met voldoende aandacht en ruimte voor de ontwikkeling van muziek- en podiumtalent in Rotterdam en daarbuiten.

Vocalsz vindt dat iedereen de kans moet krijgen om talent te ontwikkelen en te leren van experts

Wij vinden dat iedereen de kans moet krijgen om zich te ontwikkelen in muzikaal en artistiek opzicht – maar ook als zelfstandig muziekondernemer. Als stichting ontwikkelen we activiteiten en programma’s die dit mogelijk maken. We gaan samenwerkingen aan met partners uit de muziek- en cultuursector, maar ook daarbuiten zoals organisaties met een maatschappelijk en/of sociaal doel.

Visie

Stichting Vocalsz gelooft in muziek als kunstvorm en als een middel om uiting te geven aan emoties. Inclusie, innovatie en diversiteit staan hierbij voorop en versterken elkaar.

Volgens Vocalsz betekent inclusie dat bestaande scheidingen tussen groepen en mensen bevraagd worden. Wanneer werelden elkaar écht ontmoeten ontstaat iets dat vernieuwend, relevant en verfrissend is.

Stichting Vocalsz wil dit bereiken door:

  • het aanbieden van lessen, coaching en educatie op het gebied van muziek en podiumkunsten
  • het creëren van een bruisende plek voor talentontwikkeling en (nieuw) ondernemerschap
  • het begeleiden van (jonge) muziek-ondernemers
  • het bieden van een podium en de ontmoeting met publiek
  • samenwerken met andere maatschappelijke organisaties