Privacybeleid

Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving door Vocalsz worden doorgevoerd. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de informatie, diensten en producten van Vocalsz (o.a. aangeboden via vocalsz.com), waarvoor bepaalde (persoons)gegevens kunnen worden verzameld, opgeslagen en gebruikt.

Deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens

Bij zowel het on- als offline doen van een aanvraag/verzoek/inschrijving of het aangaan van een overeenkomst worden je persoonsgegevens verwerkt.

Ook wanneer je een gewone e-mail aan Vocalsz stuurt, worden de gegevens die daarin worden meegestuurd opgeslagen en verwerkt.

Vocalsz kan één of meerdere van de volgende gegevens verwerken:

 • Voornaam

 • Achternaam

 • E-mailadres

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • Rekeningnummer

 • IP-adresMogelijke doeleinden van het verwerken van deze gegevens

 1. Om op jouw verzoek telefonisch en/of per e-mail contact met je op te kunnen nemen

 2. Om een afgenomen dienst correct uit te voeren

 3. Om een afgenomen dienst te factureren

 4. Om aan de wettelijke administratieve bewaarplicht te voldoen in geval van betaalde diensten of aankopen

Rechtsgronden

De hierboven genoemde doeleinden zijn gebaseerd op de volgende wettelijke grondslagen:

 • Toestemming

 • Uitvoering van een overeenkomst

 • Wettelijke verplichting

Bewaartermijn

Vocalsz bewaart je gegevens slechts zolang als nodig is voor het uitvoeren van het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. In geval van betaalde diensten is de wettelijke bewaartermijn 7 jaar t.b.v. een correcte boekhouding.

Delen met derde partijen

Vocalsz verkoopt je gegevens niet aan derden en zal geen persoonlijke gegevens doorgeven t.b.v. marketingdoeleinden van derden.

Wel verstrekt Vocalsz bepaalde persoonsgegevens aan derden indien dit logischerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van een dienst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Daarnaast hebben enkele leveranciers van Vocalsz toegang tot bepaalde gegevens, doordat zij betrokken zijn bij de opslag of verwerking van deze gegevens:

 • Hostingprovider en webmaster– opslag, back-up en e-mail (servers in Nederland)

 • Providers voor webservices (servers buiten Nederland)

Waar wettelijk vereist heeft Vocalsz met bovengenoemde partijen een zogenaamde verwerkersovereenkomst afgesloten, waarin afspraken staan over zaken als beveiliging, geheimhouding en aansprakelijkheid.

Beveiliging

De website van Vocalsz is voorzien van een SSL certificaat om zo een beveiligde verbinding tot stand te brengen. Dit betekent dat gegevens die je bijvoorbeeld bij een formulier invult, versleuteld worden verzonden.

Cookies

De website van Vocalsz maakt geen gebruik van cookies.

Links

Op de website van Vocalsz kunnen verwijzingen naar andere websites voorkomen (links), in de vorm van tekst, video of een afbeelding. Door op een link te klikken word je doorverwezen naar een website van een derde partij. Lees diens privacyverklaring om jezelf te informeren over hun privacybeleid. Vocalsz is niet verantwoordelijk voor het desbetreffende beleid.

Gegevens inzien of verwijderen

Verleende toestemming voor het opslaan en gebruiken van je gegevens kun je te allen tijde weer intrekken. Je hebt het recht om je gegevens in te zien, aan te passen en/of te laten verwijderen. Hiertoe kun je een e-mail sturen naar info@vocalsz.com. Vocalsz zal zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen één maand, op je verzoek reageren.

Vragen en klachten

Indien je een vraag of klacht hebt over de verzameling en/of verwerking van je gegevens door Vocalsz, neem dan contact op via info@vocalsz.com. Bij klachten kun je je ook wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Vocalsz wordt beheerd door Jimmy Adelina en is bereikbaar via:

Kvk: 78245346

 

Laatste wijziging: 24 maart 2023